Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
račan.sk je občianske združenie založené v januári 2011.

Naše ciele na najbližšie obdobie:
  • uverejňovať na stránke http://www.racan.sk materiály o histórii, minulosti a súčasnosti Rače,
  • vytvárať a spravovať pre Račanov bezplatné osobné stránky http://meno-priezvisko.racan.sk,
  • podporovať na doméne racan.sk a iných fórach verejnú výmenu názorov na dianie v Rači,
  • vydávať prevažne elektronické publikácie o Rači a jej obyvateľoch.
Osobitne vítame a podporujeme vytváranie osobných stránok Račanov vekovej kategórie 60+. K dnešnému dňu má na doméne racan.sk svoju stránku 30 Račanov, z nich piati prekročili vekovú hranicu 80 rokov.

Správna rada:

Havlovič Ľudovít
Krištofič Michal
Ščibrany Miro

Ak máte záujem dozvedieť sa o nás viac alebo chcete uverejniť články z domény racan.sk, ak nám chcete zaslať svoje námety a pripomienky alebo si chcete vytvoriť na doméne racan.sk svoju osobnú stránku, kontaktujte nás e-mailom.

Naša e-mailová adresa:

račan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára